Výlety

Zámek Třeboň

Třeboňský zámek patří k největším zámeckým komplexům v České republice. O jeho rozsahu svědčí více než 100 obytných místností. V části zámku je umístěn slavný třeboňský archiv, jeden z nejvýznamněj­ších u nás. Zámek Třeboň vznikl na místě původního panského sídla a gotického hrádku ze 14. stol.

Dvoupatrová čtyřkřídlá budova má třípatrovou hranolovou věž. Nad vstupním portálem je mramorový rožmberský znak a malba od T. Třebochovského z r. 1608.

Vnější nádvoří obklopují renesanční hospodářské a správní budovy. Většinu fasád zdobí sgrafita.

Pár kroků od zámecké věže je barokní kašna z r. 1712, zakončená sloupkem s plastikou havrana klovajícího Turka. Připomíná vítězství Adolfa Schwarzenberka nad Turky u Rábu.

Návštěvní doba:

 • denně kromě pondělí 9:00 – 17:15
 • kontakt 384 721 193

Schwarzenberská hrobka Třeboň

Schwarzenberskou hrobku najdete poblíž parku u rybníka Svět, necelé 2 km od třeboňského Masarykova náměstí¨.

Založil ji Jan Adolf II. Schwarzenberg na podnět své manželky Eleonory Schwarzenbergové. Stavba začala roku 1874 a byla dokončena roku 1877.

V hrobce byly v zinkových rakvích během let postupně uloženy ostatky (i symbolicky) 27 příslušníků rodu, mezi nimi i kněžna Eleonora, která zemřela v r. 1873 a otevření hrobky se nedočkala. Poslední pohřeb se zde

Zajímavosti Schwarzenberské hrobky:

 • uskutečnit v roce 1939; do roku 1948 se zde denně sloužily mše.hrobka je postavena podle vzoru italského Campa Santa
 • je ve tvaru pravidelného šestiúhelníku
 • schodiště je v novogotickém slohu s monumentálním dvouramenným schodištěm a předsunutou věží
 • schodiště vede ke vstupu do kaple Božského Vykupitele
 • pod vstupem do kaple se nachází vstup do hrobky

Samotná hrobka se nachází pod úrovní hladiny rybníka Svět, kolem je důmyslně vybudovaný vzduchový kanál široký 60 cm a hluboký 2 m. Má podle tehdejších předpisů vlastní vchod, malá neprůhledná okna a vnitřní cirkulaci vzduchu. V hrobce je mramorový sarkofág, který vytvořil Alexandr Trippel v roce 1789 . Na třech deskách jsou zde vyryty texty smutečních telegramů, jež sem poslal císař František Josef.

V letních měsících se v hrobce konají koncerty vážené hudby. Hrobka je otevřena pro veřejnost od dubna do října, prohlídka je možná s průvodcem.

Muzeum v Třeboni na náměstí

Muzeum se rozprostírá v prvním patře historické radniční budovy na Masarykově náměstí. Část svých prostor má také v radniční věži.

Základem muzea se stala galerie obrazů Františka Líbala, Františka Volfa a Jana Kojana, tyto obrazy jsou majetkem města. V dalších místnostech je nainstalována fotografie tzv. Zmizelé Třeboně, dále expozice Stará škola a Odkaz středověké Třeboně. Můžete si zde prohlédnout i kopii gotické plastiky Třeboňské madony z roku 1400 a kopie obrazů Mistra třeboňského oltáře z let 1380 až 1390.

Další zajímavosti k prohlédnutí:

 • obraz sv. Jiljí z roku 1690
 • obraz sv. Barbory z roku 1740
 • dřevěná plastika sv. Víta z kaple na Kopečku z konce 18. století
 • staré malované terče spolku třeboňských ostrostřelců z konce 18. a počátku 19. století

V prostorcách radniční věže je nainstalován měšťanský pokoj ze sbírky původního třeboňského muzea.

Dům přírody Třeboňska

Expozici tvoří 6 tématicky zaměřených místností, které jsou vybaveny videopanely. Na každé obrazovce si pak sami můžete pustit krátké tématické filmy, které se vztahují k dané místnosti.Ve všech místnostech najdete historické voskové figuríny.

 • V první místnosti můžete vstoupit do dutiny obřího dubu, tato místnost se věnuje historii rybníkářství na Třeboňsku. Najdete zde nejrůznější historické rybářské pomůcky, které používali staří rybáři na Třeboňsku.
 • Ve druhé místnosti stojí původní Schwarzenberská lednice z počátku 20. století. V těchto prostorách totiž dříve bývala kuchyně třeboňského zámku. Nechybí opět historické pomůcky z kuchyně.
 • Třetí místnost je věnovaná vzniku třeboňských lázní (Bertiny lázně). I v této místnosti najdete ukázky a informace k lázním v Třeboni.
 • Čtvrtá místnost je největší a je věnovaná přírodě Třeboňska. Celá expozice je doplněna zvuky lesa, ptáků, rybníků. Můžete si prohlédnout ukázku mokřadů, mlází, tůněk s vydří norou, ve které starostlivá vydřice pečuje o své potomky. Můžete zde vidět srnky, divočáka, čápy a další typickou faunu pro Třeboňsko.
 • Poslední, pátá místnost, je věnovaná filmu o Třeboňsku. Zde se můžete pohodlně usadit a během 30 minut si prohlédnout krásnou Třeboňskou přírodu. V prvním filmu se představí třeboňská krajina v průběhu jednoho roku, ve druhém filmu strávíte jeden den s rybáři při výlovu rybníka.

Je opravdu na co se těšit, tak neváhejte a vstupte do domu přírody.

Otevřeno:

 • duben – denně kromě pondělí od 09:00 do 17:00 hodin
 • květen až září – denně od 9 do 17:00 hodin
 • říjen – denně kromě pondělí od 09:00 do 17:00 hodin
 • listopad až březen – každou středu od 14.00 – 15.00 hodin

Vstupné:

 • základní 50 Kč
 • děti, studentí, důchodci 25 Kč
 • skupina (nad 20 osob) 20 Kč/osoba
 • rodinné (2 dospělí + 2 děti) 100 Kč

Pivovar Regent Třeboň

 • exkurze v pivovaře s ochutnávkou
 • pátek 15:00 hodin
 • kontakt: 384 721 319

Akvárium Krčínův dům

 • stálá expozice živých ryb
 • úterý až neděle 10:00 – 17:00

Cyklovýlety a pěší tůry na Třeboňsku

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně – 39 km, 22 zastávek

Stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Trasa je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích III. třídy a zčásti po lesních cestách a hrázích rybníků.

Stezka začíná na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovického. Dále vede trasa k rašeliništi Spálená borkovna, kde se těží rašelina pro potřebu lázní.

Odtud směřuje lesní cestou k myslivně Barbora, aby posléze přetnula Zlatou stoku a zamířila k hrázi mezi rybníky Nový a Starý Kanclíř a dále k obci Lutová (zde protíná spojku s dálkovou cyklotrasou Praha – Vídeň), Stříbřec a Stará Hlína.
Cestou protíná tok Nové řeky, k níž jezdívala rybařit Ema Destinnová a míjí rybníky Vyšehrad a Starý a Nový Vdovec. Po hrázi rybníka Vítek míří k největšímu rybníku Rožmberku a kolem Nové Hlíny se vrací směrem k Třeboni.

Naučná stezka Okolo Světa – 12 km, 16 zastávek, pro pěší

Tato naučná stezka tvoří uzavřený okruh kolem rybníku Svět (na jihozápadním okraji města Třeboně). Poskytuje stezka základní informace o vývoji současné krajiny Třeboňska jako výsledku dlouholetého, vzájemně prospěšného soužití člověka s okolní přírodou, o historii a současnosti rybníkářství a lázeňství, o lidové architektuře, o významných společenstvech organismů a charakteristických druzích rostlin a základních ekologických vztazích v přírodě.
Větší část trasy vede po polních a lesních pěšinách. K vybavení patří i odpočinková místa s lavičkami, mnohé s výhledy do okolní krajiny. V parku na jižní straně rybníka Svět je možno navštívit schwarzenberskou hrobku.

Naučná stezka Rožmberk – 22 km, 12 zastávek, pro pěší i cyklisty

Tato stezka začíná a končí v Třeboni, jejím tématem je rybníkářství a je proto logické, že vede kolem největšího českého rybníka – Rožmberka (současná rozloha vodní plochy je cca 420 ha).

Nejbližší úsek hráze rybníka Rožmberk leží přibližně 4 km od Třeboně. Rožmberk je ve skutečnosti přehradou na řece Lužnici, jejíž vody jsou zadržovány mohutnou dvoustupňovou hrází. Hráz je nejen impozantním technickým dílem, ale i zajímavou přírodovědeckou lokalitou. Je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků.
V zimě bývá Rožmberk jedním z center výskytu orlů mořských. Na hladině rybníka můžete spatřit velké množství vodních ptáků – zejména v době podzimního vypouštění se zde zdržují tisíce kachen, hus, bahňáků, volavek a dalších ptáků.

Z Lišova k Žižkovu Dubu

Lišov – Hůrky 3 km – rozcestí Hůrky 5,5 km – Žižkův dub 6,5 km – Velechvín 9,5 km – rozcestí Pod Vlčí jámou 11,5 km – Lišov 15 km

Nenáročný výlet krásnými lesy na Lišovsku vede k památnému dubu, u kterého údajně Jan Žižka spřádal své plány. Trasa vede po silnicích a pohodlných cestách.

Cílem stezky je mohutný Žižkův dub, na jehož kmeni je připevněná tabulka s údajnou citací z Popravčí knihy rožmberské. Právě tady se v letech 1408 – 1409 Jan Žižka z Trocnova setkával se svým bratrem Jaroslavem, několika zemany a prostými lapky, aby se domlouvali na způsobu záškodnické války proti mocným Rožmberkům.

Stezka zdraví Hrádeček – 3770 m, 12 stanoviští

Stezka vede příjemným prostředím lokality Mokrá luka, která se nachází v těsné blízkosti Třeboně. Tvoří ji uzavřený okruh po jehož obvodu jsou rozmístěna stanoviště umožňující tělocvičné úkony. Dle návodu je možno si orientačně porovnat svou fyzickou zdatnost s běžnou populací.

Národní přírodní rezervace a naučná stezka Červené blato – 4 km,  6 zastávek, pro pěší

Červené blato se nachází při hranici CHKO Třeboňsko směrem na Nové Hrady, stezka začíná v osadě Jiříkovo Údolí (cca 17 km od Třeboně). Patří k nejzajímavějším přírodním rezervacím v České republice. Chrání jedno z nejznámějších a nejlépe přístupných rašelinišť Třeboňska.

Větší část stezky má zpevněný povrch, proto k výletu postačí běžná sportovní obuv. Zajímavou flóru reprezentují například přirozené porosty borovice blatky a jejích kříženců, rojovník bahenní, borůvka, vlochyně a další druhy.

Také fauna je velmi zajímavá zejména pro bádání odborníků. Běžného návštěvníka zaujme především hojný výskyt motýlů a můr.

Přírodní koupaliště

Na severním břehu Světa se nachází veřejná pláž s písčitým břehem; k vybavení pláže patří i tobogán a půjčovna šlapadel.

Vyhlídkové plavby

V Třeboni máte jedinečnou možnost obeplout Svět za 45 minut.

Z mola na hrázi rybníka Svět v Třeboni vyplouvá loď na vyhlídkovou plavbu po jednom z největších rybníků v České republice s názvem Svět.

Provozní doba: 1. 4. – 30. 11.

Plavební řád:

 • PO – PÁ 10:00–18:00
 • SO – NE 09:00–19:00

Loď vyplouvá každou celou hodinu. Za nepříznivého počasí (silný vítr, vytrvalý déšť, bouřka) loď nevyplouvá.

Ceník:

 • Dospělí 100 Kč za osobu
 • Děti 50 Kč za osobu.

Skupinové objednávky (skupina nad 10 osob) je nutno objednat 14 dni předem.
Informace na telefonu: 723 814 045. Provozovatel: AIRMARINE, s. r. o.

Projížďky na koních

Dle přání zákazníka je možno dle domluvy dohodnout projížďku na koních .

Chlumská rybniční soustava

Rybníky u Chlumu jsou jednou z mnoha lokalit Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, které jsou doporučovány návštěvníkům se zájmem o přírodní zajímavosti a vůbec všem, kteří hledají odpočinek při toulkách přírodou v okolí Třeboně.Lokalita je tvořena rozsáhlou soustavou velkých rybníků vzájemně oddělených pouze úzkými hrázemi. Na rybnících je řada ostrovů, jejich břehy jsou členité, obklopené starými lesními porosty.
Chlumská rybniční soustava je velmi cennou botanickou a ornitologickou lokalitou – rozsáhlé ptačí kolonie lze sledovat z hrází. V blízkém lesním komplexu hnízdí dokonce vzácný orel mořský.

V Třeboni najdete nové golfové cvičiště u Lázní Aurora

Návštěva cvičiště je zdarma; golfové hole a drivingové míče si můžete zapůjčit za poplatek v lázeňské Půjčovně a úschovně kol.

Ceník veřejného golfového cvičiště u Lázní Aurora:

 • vstup na cvičistě ZDARMA
 • drivingové míče (20 ks) = 50,– Kč na 4 hodiny
 • jedna golfová hůl = 50,– Kč na 4 hodiny
 • půlset golfových holí = 300,– Kč na 4 hodiny. // Všechny věci je možno zapůjčit v Půjčovně a úschovně kol (v přízemí lázní – vchod z parku). Provozní doba půjčovny je každý den od 8:00 do 20:00 hodin.

Wellnesscentrum Aqua viva – lázně Aurora Třeboň

Bazénový komplex se slanou vodou a nabídkou spousty atrakcí (tobogán, divoká řeka, chrliče, whirlpool, hydromasážní lavice).

Ve wellnesscentru je k dispozici parní kabina, sauna, squash a bowling (dvě dráhy)

Rybářské lístky – povolenky

Možnost nákupu povolenek ke sportovnímu rybolovu na vybraných rybnících – http://shop.trebonsko.cz/trebonsko/eshop/4-1-Rybarske-listky-povolenky

Třeboní jezdí motorový vláček

Od června 2012 jezdí v lázeňském městě tzv. třeboňský vláček, který vás zve k projížďce po městě. Výletní vlak vyjíždí od Aurory, a jede okružní jízdu Třeboní, městem-centrem, mj. s těmito zajímavými zastávkami:

 • Lázně Aurora, restaurace Harmonie, Bowling bar, Wellnesscentrum
 • Přístaviště, Prodejna ryb společnosti Rybářství Třeboň a.s., Vinotéka Radka
 • Restaurace Šupina a Šupinka, Pivovar
 • Masarykovo náměstí, Kino Světozor, IKS Třeboň, Zámek Třeboň, Kostel P. Marie Královny a sv. Jiljí
 • Kiosek u Hrobky, Schwarzenberská hrobka
 • Autokemp Třeboňský ráj
 • Bertiny lázně, restaurace Adéla, pizzerie Top-Spin

Cena jízdného:

 • dospělí, senioři, ZTP 50 Kč
 • děti (do 12 let) 30 Kč

Vodácké sporty

Půjčovna lodí v Majdaleně je v provozu od 1.5 do 31.9. Obec Majdalena leží 8 Km od Třeboně směr Vídeň.

Jednodenní výlety po řece Lužnici

Ze Suchdola nad Lužnicí do Majdaleny

Délka trasy Doba plavby Cena kanoe včetně dopravy
12 km 3-4 hodiny 300,- Kč

(v ceně výletu: loď, pádla, vesty, barel, doprava lodí na místo)

Z Majdaleny na Rozvodí po Staré řece k mostu ve Staré Hlíně

Délka trasy Doba plavby Cena kanoe včetně dopravy
17 km 6-7 hodin 350,- Kč

(v ceně výletu: loď, pádla, vesty, barel, doprava lodí na místo)

Z Majdaleny na Rozvodí po Nové řece do kempu Mláka

Délka trasy Doba plavby Cena kanoe včetně dopravy
13 km 4 hodiny 370,- Kč

(v ceně výletu: loď, pádla, vesty, barel, doprava lodí na místo)

Pokud si nebudete vědět rady s rezervací lodí, rádi Vám poradí a podájí veškeré informace na telefonu 724 919 143.

V Třeboni to v létě žije

Celoročně město nabízí řadu kulturních zážitků, jako jsou různé slavnosti (historické, lázeňské, vodnické), koncerty, divadelní představení, výstavy apod.. - Výpis kulturních akcí

Prší? Nevadí!

Tip na výlet najdete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>